Захар Прилепин - роль писателя в обществе

Каково ваше мнение: можно отделить жизнь и творчество писателя?

 

Ondřej bezr: GLOSA: Zachar Prilepin: bolševický nácek, skvělý spisovatel, nebo obojí?

"Pod hravým názvem Botky plné horké vodky vydalo nakladatelství Argo sbírku povídek Zachara Prilepina v překladu Libora Dvořáka. Úspěšný spisovatel patří k nastupující generaci ruských autorů. Je mezi nimi ale nejkontroverznější a jeho život má skutečně až fascinující odstíny.

Jeden z proudů literární teorie (prosazovaný, jak víme, například Milanem Kunderou) tvrdí, že dílo je nutné oddělovat od osobnosti autora. Bývá to nicméně dost těžké, zvláště v literaturách zemí, jimiž procházely či procházejí totalitní systémy, které nevyhnutelně nutí svoje občany stavět se na tu či onu stranu. A ve kterých i po dosažení (třeba jen zdánlivé) svobody zůstávají stále přítomny a rozšířeny nejrůznější ideologie v podobě extremismu, ať už pravého či levého.

...

Asi nejsprávnější způsob, jak se postavit k Prilepinovi, zvolil ruský novinář a televizní moderátor Alexander Archangelskij, který řekl: "Jako spisovatel je Zachar Prilepin velmi dobrý. Inteligentní a důvtipný. Jednou jsem mu řekl: Vaši politickou ideologii nerespektuji a nenávidím. Ale vás jako spisovatele si vážím. Jsou to dvě různé věci a je nutné je rozdělovat."

Zdroj a pokračování :http://kultura.zpravy.idnes.cz/glosa-zachar-prilepin-bolsevicky-nacek-skvely-spisovatel-nebo-oboji-1it-/literatura.aspx?c=A111123_124150_literatura_ob