Петр Первый в Карловых Варах

  1. Какие следы Петра Великого остались в Карловых Варах?
  2. Как вы думаете, все, что об иператоре говорится, правда или, отчасти, легенда?
  3. Визит Петра Великого в Карловы Вары стал для города "роковым"?

PhDr. Stanislav Burachovič: Car Petr Veliký v Karlových Varech

"K vůbec nejslavnějším  návštěvníkům Karlových Varů nesporně patří ruský car Petr Veliký (l672-l725). Letos si připomínáme 300. výročí jeho první návštěvy u Vřídla. Do lázní přijel dvakrát v letech l711 a l712, kupodivu vždy až po letní sezóně. Svůj první lázeňský pobyt zahájil 24. září l711. Za carovu spokojenost v Čechách  tehdy  zodpovídal hrabě Antonín Nostic, který přijel za ruským panovníkem  do Karlových Varů, aby na vše osobně dohlédl. Petru Velikému se léčba dobře osvědčila a tak přijel hned následující rok l7l2  znovu. Jeho příjezd dne l9. října provázela velká sláva, karlovarští mu připravili velkolepé uvítání. Car se vyznačoval mimořádnou fyzickou zdatností a manuální zručností. Ta mu zajistila v Karlových Varech nesmírnou popularitu a trvalou památku. Dodnes se u Vřídla tradují  obdivuhodné výkony ruského císaře. Tak např. celý den účinně pomáhal zedníkům při stavbě domu U páva (pamětní deska na domě Petr),  své jezdecké umění předvedl tím, že vyjel na neosedlaném selském koni na strmý skalní vrchol Jeleního skoku (dodnes nese název Petrova výšina, na vrcholu je umístěna busta cara z roku 1877 od sochaře Tomáše Seidana, obraz Wilhelma Schneidera s výjevem smělé Petrovy „horské“ jízdy zdobí lesní kavárnu Jelení skok), v železářském hamru v Březové ukoval tyč a podkovu (na domě je osazena pamětní deska),  ze slonoviny zhotovil bohatě zdobenou tabatěrku (dnes uložena v Národním muzeu v Praze), ze dřeva vysoustružil 3 profilované nohy k tříhrannému karetnímu stolku (dnes vystavený v Muzeu Karlovy Vary), coby vynikající střelec vyhrál  soutěž  místních ostrostřelců ve střelbě do terče (karlovarské muzeum vystavuje 3 autentické malované terče Petra Velikého z roku 1711).

U karlovarského truhláře Franze Dietla si car nechal zhotovit podle svých kreseb malé dřevěné modely pevností a měst. Oblíbil si též místního nožíře Wenzela Erba. Ten jej pozval dne l. listopadu 1712 na svou svatební hostinu do domu „Hnědá srna„ (dnes dům Salvator) ve Vřídelní ulici.

Během své druhé návštěvy l7l2 se Petr Veliký setkal v Karlových Varech s německým filozofem Leibnitzem. Předmětem jejich jednání byly politické úvahy o možnostech spojenectví mezi Ruskem a Rakouskem proti Francii. V Karlových Varech car podepsal dekret, kterým byl Leibnitzovi udělen titul ruského tajného justičního rady s ročním platem  l000 tolarů. Leibnitz  za to měl pomoci rozvíjet studia, umění a vědu v Rusku.

Je také známo, že se Petr Veliký nechal v Karlových Varech portrétovat znamenitým českým barokním malířem Janem Kupeckým. Carovy  dva lázeňské pobyty měly a doposud mají pro Karlovy Vary velký reklamní význam. Záhy po nich začali do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty, pro něž se návštěvy Karlových  Varů staly v 18. a 19. století okázalostí a módou. Carův kult u Vřídla výrazně ožil po roce 1995, kdy došlo k výraznému nárůstu lázeňské klientely z řad ruské podnikatelské a investorské elity."

http://kvmuz.cz/typ/zajimavosti-typy-na-vylet/car-petr-veliky-v-karlovych-varech