Vladimír Macura: Symboly slovanství (z knihy Znamení zrodu)

  1. Прочитайте анализ произведения Яна Колара Дочь Славы и дополните:

славянская птица:                            x                    германская птица:

славянское дерево:                                    х                        германское дерево:

русское дерево:

черты характера славян:                           х                  черты характера немцев:

  1. Как вы думаете, размышляя о носителях других культур, народы скорее ищут параллели или контрасты?
  2. Вы смогли бы привести актуальные примеры?

„K zajimavým stránkam postupné mýtizace Kolárovy básnicke skladby patří skutečnost,

jak se mýtus zmocňuje některých reálií a měni je ve sve symboly.

V Slávy dceři je postupně učiněn symbol slovanský z holuba, především jako symbol

slovanské snášenlivosti a mirumilovnosti. Ústředním slovanským symbolem se stala nesporně lípa. „Ženský princip“, který lipa

ztělesňuje, je tak zároveň  přenášen na samo slovanství (holubičí slovanstvi), je jim

symbolizována mirumilovnost Slovanů, krása apod.

„Dub“ v Slávy dceři vystupuje stále častěji v úloze německého protějšku lípy. Avšak ještě

v předzpěvu skladby je slovanské Rusko přirovnáváno k dubu – svou úlohu zde jistě sehrála

potřeba využít pro charakterizaci Ruska atributu „síly“, který byl spjat s dubem, ale nikoli

s lípou.

S vytvořením protikladu lípa –dub (měkost x tvrdost) souvisí take utvoření druhotných

symbolů, „medu“ a „včel“ jako symbolů slovanství, „žaludu“ a „kance“ jako symbolů němectvi. „med“ a „žalud“ zde vystupují v úloze plodů a jsou organizovány v protiklad na základě kategorií „sladký“ –„hořký“. „Včela“ a „kanec“ symbolizují protiklad Slovana a

Němce. Jejich protiklad je součsně dán opozicí pracovitost –požvačost, mírumilovnost –agresivita.“

(Z knihy Vladimíra Macury Znamení zrodu)