Richard Pipes: Přírodní podmínky a zemědělství (Rusko za starého režimu)

"Stejně jako ostatní Slované byli i staří Rusové především pas¬tevci. A stejně jako ostatní Slované začali i oni, poté co se usadili na svých nových územích, postupně přecházet k zemědělství. Bohužel pro Rusy však oblast, do níž východní Slované pronikla kterou kolonizovali, byla shodou okolností pro zemědělství výjimečně nevhodná. Důmyslní Finové a Mongolové obdělávali půdu jako doplňkový zdroj ob živy a v lesním pásmu se soustředili především na lov a rybolov a ve stepním pásmu na chov dobytka. Rusové se rozhodli pro jinou volbu. Skutečnost, že se co do obživy značně spoléhali na obdělávání půdy, je jedním z hlavních problémů, jež se jako červená nit táhnou ruskými dějinami. Některé obtíže spjaté se zemědělstvím jsme již naznačili: nevýrazná kvalita půdy na severu a vrtkavost srážek, kterých je nejvíc, když se to nejméně hodí, a které obvykle ustávají v rámci zemědělského roku příliš pozdě. Zvláštní zeměpisné a časové rozložení srážek je jednou z hlavních příčin skutečnosti, že Rusko mělo během celé písemně podchycené historie v průměru každou třetí úrodu špatnou."

(Z knihy R.Pipese Rusko za starého režimu)