Petr Žantovský: Rusko a česká média

Způsob, jakým referuje většina českých médií, zejména ta tzv. mainstreamová, o záležitostech týkajících se současného Ruska, zavdává podnět k řadě úvah.

Ty se dají shrnout do těchto oblastí:

Proč jsou novináři ve svých žurnalistických projevech s ruskou tématikou tak emocionální, proč opouštějí přísně objektivní roli žurnalisty zpravujícího o událostech, případně komentujícího je a referujícího o jejich souvislostech? Proč téměř všichni novináři zastávají, často navzdory faktům, jednoznačnou názorovou linii a přehlížejí skutečnosti, které jim tuto linii zpochybňují či přinejmenším dokreslují o nové úhly pohledu a možnosti výkladu? Proč se novináři, ve své většině patrně dobrovolně a bez vidiny odměny či jiných výhod, stávají propagandisty, čímž, jistě nechtěně, demonstrují leninskou definici žurnalistiky coby „kolektivního agitátora, propagandisty a organizátora“? A konečně proč se všechny tyto jevy odehrávají tak masově, napříč celým spektrem tzv. mainstreamových, či jinak řečeno „liberálních“ médií, a to zejména v periodickém tisku a veřejnoprávní televizi? Proč, ačkoli jde vskutku pravděpodobně většinou o dobrovolný politický aktivismus novinářů, celá věc působí dojmem – promiňte mi to slovo – dobře organizovaného mediálního spiknutí?
Zkusme si na tyto otázky postupně odpovědět za použití citací a příkladů z aktuální české mediální produkce.

Продолжение: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petr-Zantovsky-Rusko-a-ceska-media-332982