Z deníku legionáře, učitele Josefa Holuba

Z deníku legionáře, učitele Josefa Holuba, účastníka anabase československých legií na Rusi, který se tohoto tažení v době od bitvy u Zborova až do příjezdu do Terstu účastnil jako příslušník 2. roty 1. pluku M. Jana Husi.

Kazaň.

31. VII.
Na směnu druhé půlroty vyslána první půlrota do Majny. Druhá četa odjíždí dříve s d. č. Markem na ozbrojeném parníku "Feldmaršál Miljutin". Navečer přijíždí prap. Rozkovec s první četou na parníku "Trud", která jde směniti první rotu do vesnice Staraja Majna. Druhá půlrota odjela zpět. Asi mnoho Simbirsk neužije? Brzy pojedem vzhůru k Kazani, proti vodě!
Kraj zde lesnatý, bažinatý. Obrovské roje komárů provádí své tance a reje. Nedají chvíli pokoje. Jsou drzí, krvežízniví. Hoši mnoho od nich zkusí, jsou celí poštípaní.

1. VIII.
Jsou krásné dny ke koupání, čehož hoši plnou měrou využili.
Stav roty na počátku srpna: Po spisku 219, bojových 138, přidělených 37, na cestách 36, v nemocnici 9, na ošetřovně 1.

2. VIII.
První četa s ruskou milicí podnikla výpravu do Krasnoj Rjeky, kde vzato 15 pušek a náboje. Skrývajících se tam bolševiků nenalezeno.
Ke třetí hodině odpoledne začínají se na obzoru objevovati ozbrojené lodě naší flotily, jež teprve za temna zakotvují blíže přístavu.

3. VIII.
Skoro ráno staženy všechny stráže naší rotou vystavené a naloďujeme se na parník Karamzín. Parník je mohutný patřící paroplavební společnosti Rus. Vše pěkně zařízeno, zvláště přepychově první třída. Naše rota je umístěna na zádi lodě ve třetí třídě. I zde je pohodlí.
Na lodi jsou ubytovány oba prapory (1 a 3) našeho pluku. Zde nachází se i štáb, v jehož čele je náš bývalý plukovník kap.Štěpánov a člen ústavodárného shromáždění Lebeděv.
Lodníci vytahují kotvu a připravují Karamzín k odplutí. Obrovská kola začínají čeřiti vodu a loď odbočuje od břehu v prostornou Volhu. Jsme všichni na palubě a díváme se opřeni o zábradlí jak mohutné vlny ubíhají podle boků lodě. Jsme nadšeni prvním naším pobytem na lodi. Celý den vydržíme dívati se na břehy, většinou lesnaté. Tedy již řešeno. Plujeme ke Kazani.
Bez boje přijíždíme do přístavu Těťuši, jsouce obyvatelstvem nadšeně přijati.
Naše úhrnné síly jedoucí ke Kazani obnáší 1.400 bodáků.

4. VIII.
Po krátkém dělostřeleckém boji vyjíždíme časně ráno do Spaskoe a k večeru do Bogorodskoe. Před námi jedou ozbrojené lodě. Na jedné barži byly dvě osmnáctky, které pěkně dovedou nepřítele hnáti.
Potkáváme zabrané lodě a barže, které vesele po proudu ujíždějí.
My jedeme tak daleko a bolš. učinili náběh na stanici Nurlat, kterou spálili. Naše stráž o 7 vojínech našich a 34 ruských ustoupila před 300 bolševíky a 6 kulomety. Ale rudí brzo se postrašili, když viděli blížiti se lokomotivu a utekli ke Kamě.

5. VIII.
Po několika ranách z děl zaňat naší flotilou Nižní Uslon. Přístav přeplněn loděmi. Kazaň odtud je vidět. Máme jeti dále. Všechny parníky spustili ohlušující vřískot ze všech parních píšťal na oslavu vzetí Kazaně. Odjíždíme- naše hudba na palubě hraje. Nejedeme daleko, když na břehu 2 jezdci mávají na nás, abychom zůstali stát. Přijíždíme zpět, zakotvujeme a naše rota (bez 4. čety, která měla službu na lodi) s 1. vystupuje na břeh. Jízdní rozvědka měla totiž před Vrchním Uslonem boj a my se vydáme na pronásledování nepřítele. Připravována i dvě děla a jízda. Již před večerem vydáváme se na cestu a hned za Nižním Uslonem nastává chvilková přestřelka s jednostlivci, kteří byli v předu. Brzy se to vyjasnilo. Na místě boje rozvědky zanechal nepřítel válečný materiál a produkty. Za tmy prohledáváme ještě husté lesnaté okolí, a když po nikom nebylo ani stopy, jdeme na Vrchní Uslon, kde přespáváme.

6. VIII.
Ráno 1. četa s prap. Rozkovcem jde do Pečišče. Podle vypravování obyvatelů bolševici zde na dnešek nocovali. Chozajky nás pohostily mlékem, malinami a okurkami. Pěkná to míchanice! Byli jsme jim vděčni. Od večera jsme nejedli. Rozestaveny zástavy. Na Vrchní Uslon bije artilerie. Odtud odpoledne poslána druhá četa s d. č. Markem na druhý břeh Volhy, kamž se brzy potom odpravila i četa třetí pod velením prap. Fišera. Tato půlrota pak postupovala po trati k nádraží kazaňskému. Toto, jakož i celé město i přístav byly po houževnatém boji již včera vzaty. Na nádraží hoří veliké nádražní skladiště.

7. VIII.
Druhá a třetí četa odchází na parník sušit se po včerejším dešti. Kořist v Kazani ohromná, vzata námi i část zlatého pokladu 560 milionů ve zlatě.

8. VIII. Na směnu první četě jde 2. četa s d. č. Markem. K večeru pak k její zástavě přijíždí dvě děla druhé baterie. První četa odjela na loď.
K rotě přiděleni: Herman Jan (od 8. pluku), od srbského praporu: Brejcha František, Kalábr Alois, Jarolím Josef, Kubelka Jan, Kokoška Bohuslav, Šajner Bohuslav, Vinklárek František, Huml Frant., Urbánek Josef, Veselý Josef a Gross Karel.
Z roty odešel Bareš Frant. jako "věstovoj" ku kap. Štěpánovi. V rozvědečný oddíl: Škába Václav a Jachymstál Josef.

9. VIII.
Dělostřelecká přestřelka.

10. VIII.
Zástava druhé čety směněna jednou z rot nově utvořeného důstojnického praporu. Drábek Frant. vrátil se ze sjezdu z Omska.

11. VIII.
Večer dán rotě příkaz odjeti na Vrchní Uslon a odtud na bojiště. U Morkvas a Nižního Uslanu jde boj. Nepřátelská artilerie bije do přístavu uslanského a seskupených barží, z kterých jednu zapálila. Z Karamzimu přesedáme na menší parník a jedeme o 7 hod. Blížíme se k nebezpečnému obstřelovanému pásmu. Každý přemýšlí, jak to udělá, až to do lodi buchne. Různé názory pronáší se i hlasitě. Míjíme hořící loď. Svítí jak pochodeň. S dychtivostí čekáme, kdy se nám rozsype kocábka pod nohama. Jedeme velice rychle. Plnou parou. Nos lodě vřezává se ve vodu a vzbouřené proudy vod šlehají jeho příď. Napětím páry a prací kol se loď otřásá. Sláva, projeli jsme! S mírněným chodem blížíme se k Uslanskému přístavu. Zde může již loď granát zasáhnout. Na břeh se dostaneme. Šťastně přistáváme. Vyloďujeme se a jdeme na Nižnij Uslon. Procházíme kolem naší baterie. Vypravují nám o dnešním boji. Rozvinujeme se v řetěz. Máme obsaditi Nižnij Uslon. Je tma. Vyslána před vlastní linii tak na 300 kroků silná rozvědka. Jsme téměř v Uslaně a nikdo nás ještě nezpozoroval. Vcházíme do vesnice. S obrovské stráně do údolí nad nímž začíná se vesnice. Rota zůstává státi na stráni a rozvědka je v údolí. Když v tom objeví se na cestě ve vesnici několik mužů. Opatrně se plížíme. Byli to naši od jiné roty. Uslon byl zabrán. Bolševíci byli prohnáni, avšak i naše roty měly ztráty. Přespáváme po chatách.

http://claymore.rfmh.org/~hrabe/ruska_anabase/m/d_m_089.html