Petr Kratochvíl: Rusko v české zahraniční politice 2010

"Rusko v české zahraniční politice: východiska Česko­‑ruské vztahy jsou dlouhodobě zatíženy dvěma stereotypy, které jsou patrné v téměř každém kroku české diplomacie vůči Rusku a, bohužel, i východní Evropě jako celku. Jednak je příliš zdůrazňována společná minulost regionu (která se odráží např. v nadužívání termínu „postsovětský“) a jednak je politika ČR vůči celému regionu příliš zaměřená na Rusko. Takovou chybu ovšem nedělají jenom ti, kteří Rusko příliš vyzdvihuji – stejnou obsesí bohužel občas trpí i ti, kteří Rusko kritizují. Tato stereotypizace zasahuje i oficiální dokumenty, ve kterých je zachycena česká zahraniční politika. Rusku a východní Evropě obecně je v nich věnováno minimálně prostoru. Tak například programové prohlášení vlády (a přirozeně ani koaliční smlouva) Rusko nezmiňuje vůbec. Starší Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003–2006 potom Rusko primárně podřazuje otázkám spojeným s činností NATO a teprve jako dodatek zmiňuje i ekonomickou spolupráci. Ostatní dimenze, jako otázka demokratizace, nebo tradičně úspěšná kulturní spolupráce, pak nejsou zmíněny vůbec. Žádné zmínky se pak v ani v jednom z těchto dokumentů nedostává ostatním zemím regionu; jedinou výjimkou je Ukrajina, která je ale vždy zmí- něna jako doplněk kontextu části věnované Rusku."

Продолжение: http://www.dokumenty-iir.cz/CV/Kratochvil/Ceska%20zahr.pol.2007.Kratochvil1.pdf