Země sovětů ve fotografii - z dobové publikace

1) Прочитайте текст и посмотрите фотографии. Если убрать все идеологические прокламации, какая информация останется?

Svaz sovětských socialistických republik je státem, ve kterém veškerá moc patři lidu. Lid je pánem této veliké socialistické země.
Pod vedením strany Leninovy a Stalinovy uskutečňuje sovětský lid ve své zemi slavná, veliká díla. V krátké historické době překonal dřívější zaostalost země vybudováním mocného průmyslu, kolektivisací zemědělství a uskutečněním opravdové kulturní revoluce. Socialistickou přestavbou se Rusko brzy stalo mohutnou průmyslovou velmocí, zemí socialistického a nejvíce mechanisovaného zemědělství na světě, zemí vyspělé techniky a kultury.
Velká říjnová revoluce postavila zemi sovětů v čelo všeho vyspělého a pokrokového lidstva. Sovětský svaz vede tábor míru, demokracie a socialismu. Je vzorem pracujícím všech zemí v jejich boji proti silám imperialismu za svobodný a šťastný život, za socialismus.
Socialistické zřízení zajistilo národům SSSR možnost rychlého rozvoje všech oblastí hospodářského a kulturního života. Po vítězství ve Velké vlastenecké válce usilují sovětští lidé neustále o obnovu a nový mocný vzestup národního hospodářství, úspěšně splnili první poválečnou pětiletku a pracují na velikých stavbách stalinské epochy. Sovětský svaz pod vedením velikého Stalina postupně přechází od socialismu ke komunismu. Sovětští lidé se přibližují komunismu každou hodinou své práce.

Země sovětů ve fotografii. Svět sovětů : Praha 1951, s. 7.