Orlando Figes: Muž s filmovou kamerou Dzigy Vertova

Nejznámější film skupin Kinok Muž s filmovou kamerou (1929) je jakýsi koncert z obrazů jednoho dne v ideální sovětské metropoli, počínaje různými typy časné ranní práce a konče večerními sporty a rekreací. Film končí návštěvou kina, kde právě běží Muž s filmovou kamerou. Ve snaze zbavit smyšlené filmové scénáře falešného pozlátka iluzí je film podobných vizuálních žertíků a eskamotáží plný. Přesto z této hravé ironie vyplyne, i když k rozluštění je zapotřebí několikerého zhlédnutí filmu, báječná přednáška o tom, co člověk vidí a co je skutečnost. Co vidíme, když se díváme na film? Život, „jaký je“, nebo zahraný pro kameru? Je kamera oknem do života, nebo si vytváří svou vlastní realitu? 
Vertov stejně jako všichni sovětští avantgardní režiséři chtěl, aby biograf změnil způsob divákova pohledu na svět. V zájmu výstavby sovětského uvědomění ho napadlo použít novou technologii - montáž. Prokládáním záběrů s cílem vytvořit šokující kontrasty a asociace se montáž snažila zmanipulovat reakci publika a postrkovala ho k tomu, aby ho napadlo to, co si přál režisér.

Z knihy O. Figese Natašin tanec. Kulturní historie Ruska.