Folklórní festivaly

„V souvislosti se změnami v politice a ekonomice Ruska dochází k dalším změnám jako například ke kulturním změnám v ruské společnosti. Nicméně jedním ze základních směrů kulturní politiky v podmínkách globalizace je uchování etnických a kulturních tradic na území jednotlivých regionů Ruska. Reprodukce tradic je v současné situaci takřka nemožná, pokud nejsou vytvářeny podmínky pro získání mládeže a pro předávání tradic od mistrů, pokud se nepodaří vzbudit pozornost obyvatel regionů k takovým akcím, jako jsou svátky a festivaly (například: mezinárodní festival etnické hudby

„Sajanský prsten” na Sibiři, republikový národní svátek „Tun Pajran” v republice Chakasie, každoroční národní svátek „Dřevo života” v Leningradské oblasti nebo regionální festival tradiční kultury a folklóru „Národní volnost” v Dagestánu. Rozvoj rodinné umělecké tvorby, lidového umění a řemesel, dekoračního a užitného umění, lidových hraček a folklóru, lidových sborů a souborů, provádění výzkumů v oblasti folklóru a etnografie, organizace vědeckých konferencí, to vše je orientováno na zachování a rozvoj tradiční kultury národů Ruska. Významný stimulační efekt má zřízení ceny „Duše Ruska”, kterou uděluje RF.

K hlavním problémům patří zachování tradic profesionálního vzdělání v oblasti kultury a umění, dále zařazování děl moderních hudebních skladatelů do repertoáru souborů, omezená distribuce domácích filmů, výjimečné organizování výstav moderního umění mladých autorů aj. Řešení prvního problému je spojeno s efektivní realizací „Koncepce rozvoje vzdělání v oblasti kultury a umění v RF na období 2008-20015”, v podpoře projektů, orientovaných na rozvoj tvořivosti mladých umělců. Překonání druhého problému spočívá, jak se zdá, ve změně strategie kulturní politiky ve vztahu k domácí kultuře jako takové, v rozpracování národního projektu kultury, který by umožnil přitáhnout pozornost k perspektivám duchovního rozvoje občanské společnosti.“

Zdroj:

IL'JIČEVA, Ljudmila Jefimovna, Vladimir Savel'jevič KOMAROVSKIJ a Vladimír PROROK. Rusko ve 21. století: politika, ekonomika, kultura. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 397-401. ISBN 9788073804367.