Petr Kratochvíl: Diskurz Evropské unie o energetických vztazích s Ruskem

"Energetická otázka představuje jedno z nejvíce diskutovaných a skloňovaných témat současných vztahů mezi Evropskou unií a jejím největším východním sousedem Ruskou federací. Ačkoliv se diskuse Evropské unie o energetické bezpečnosti nezaměřuje jen na dodávky ropy a zemního plynu z Východu, jsou energetické vztahy s Ruskou federací v centru její pozornosti. Působení Ruska v evropské energetické bezpečnosti není tématem novým a Evropská unie se jím kontinuálně zabývá minimálně od začátku 90. let minulého století. Na intenzitě tato debata, jak na unijní úrovni, tak v rámci členských států, nabrala na přelomu tisíciletí v souvislosti s ruským hospodářským vzestupem a vzniklými spory mezi Ruskem a jeho západními sousedy Ukrajinou a Běloruskem o ceny zemního plynu a ropy v letech 2006, 2007 a 2009."

Продолжение: http://www.dokumenty-iir.cz/Kratochvil/Diskurz.pdf