Petr Kratochvíl a kol.: Ukrajinská krize: Dopady a rizika pro Českou republiku

"Ukrajinská krize představuje nejzávažnější narušení mezinárodního řádu v Evropě za poslední dvě desetiletí. Nebezpečnost krize spočívá v bezprecedentním narušení mezinárodního práva v kombinaci s ústupem od občanského principu k etnicky založené politice. Tato strategie může snadno vyostřit řadu zamrzlých konfliktů v postsovětském prostoru (Náhorní Karabach, Podněstří), ale také obnovit obavy z národnostních požadavků jinde (Pobaltí, a dokonce i maďarské menšiny)."

Продолжение: http://www.dokumenty-iir.cz/DiscussionPapers/Ukrajina.pdf